služby

rychlý kontakt
Sollertia s.r.o.
Lipová 93, 54101 Trutnov
tel.: 499 814 092
fax:
 • široký sortiment služeb při ladění investorského záměru:
  studie, identifikace širších vztahů v území a legislativního zatížení lokality, optimalizace provozního, ekonomického a stavebního řešení investičního záměru
 • komplexní zajištění všech fází přípravné i projektové dokumentace pro územní a stavební řízení a pro realizaci stavby:
  průzkumy a zaměření lokalit a objektů, dokumentace pro územní řízení, projekty pro stavební řízení, prováděcí projekty, projekty vnitřního vybavení objektů- elektroinstalací, vody, kanalizace,ústředního vytápění a dokumentace skutečného provedení stavby
 • inženýrská činnost, stavební a autorský dozor, příprava podkladů pro výběrová řízení na dodavatele stavby, spolupráce v průběhu výstavby, příprava kolaudačního řízení a uvedení dokončené stavby do provozu:
  projednávání stavebního záměru s orgány státní správy a místně příslušné samosprávy, s majiteli a správci inženýrských sítí v průběhu zpracování projektové dokumentace, zajišťování nezbytných odborných posudků a průzkumných prací
 • průběžné sledování financování projektu a kontrola kvality prováděných prací:
  předběžné propočty a finanční studie před zahájením projektových prací, podrobnější cenové rozbory a kalkulace, vyhodnocení nabídek z výběrového řízení na dodavatele stavby, průběžná kontrola kvality, materiálů a prací během doby výstavby
 • spolupráce odborného týmu pracovníků všech profesí od doby vzniku investičního záměru až po koncepční řešení, projektovou dokumentaci včetně řešení stavebních detailů a interiérů;
  dále zajišťujeme kvalifikovaný dohled při realizaci díla, který se spolu s dříve uvedenými aktivitami podílí na optimálním využití finančních prostředků investora a svojí úrovní architektonického řešení podpoří i dobré jméno stavebníka